Εργαλεία
Εγγραφή Είσοδος

Ο Παναγιώτης Βαλασόπουλος ζητά την δημοσιοποίηση στοιχείων στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας

5 Σεπτεμβρίου 2011

"Θεωρώ ότι είναι καθήκον όλων μας , να παρακολουθούμε την πορεία των έργων που γίνονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και να παρεμβαίνουμε σ’ εκείνες τις περιπτώσεις που μπορεί να διαπιστωθούν προβλήματα. Οι

πολίτες είναι το ελάχιστο που μπορούν να περιμένουν από εμάς"

 

Κα Πρόεδρε ,

στην ημερήσια διάταξη της οικονομικής επιτροπής της 01/07/11, είχατε εισαγάγει-κατόπιν εισήγησης  των υπηρεσιών της Π. Πελοποννήσου- προς συζήτηση, το θέμα «  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ», π/υ 1.500.000€» .

Το έργο αυτό όπως προκύπτει από το με αρ.πρ. 25880/2237/24-6-11 έγγραφο της Διευθ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε. Αρκαδίας, έχει δημοπρατηθεί στης 20/04/10 και τελικά υπεγράφη συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία στης 03/12/10, ύψους 1.081.645,70 € με πιστώσεις από το 3ο Ε.Α.Π. Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης και προθεσμία ολοκλήρωσης του στης 30/05/11 . Κατόπιν , δόθηκε παράταση μέχρι της 30/06/11 και με την κατά πλειοψηφία απόφαση της προαναφερθείσας συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής, δόθηκε και δεύτερη παράταση, μέχρι της 31/07/11.Από την προφορική δε, ενημέρωση που έχουμε, κατόπιν υποβολείς σχετικού προφορικού ερωτήματος, σήμερα το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί .

Παρ’ όλα αυτά, το οδόστρωμα,  συνεχίζει να παρουσιάζει, είτε ανωμαλίες, είτε σε πολλά σημεία έχει παραμείνει στην πρότερη άσχημη κατάσταση του (ρωγμές, λακκούβες , αποκολλήσεις στρωμάτων ασφάλτου κλπ). Ιδιαίτερα, στο κομμάτι από το Τ.Δ. Πλάκας έως το Τ.Δ. Κατσίμπαλη . Παρουσιάζει  δηλαδή, σε πολλά κομμάτια του, την ίδια εικόνα με αυτήν που υπήρχε και προκάλεσε την δημοπράτηση του έργου.

Κα Πρόεδρε,

επειδή, ο δρόμος αυτός είναι η κεντρική  αρτηρία, που ενώνει την Αρκαδία με την Ηλεία (μέσω Ανδριτσαίνης), την Μεγαλόπολη με τις περιοχές του Δήμου Γορτυνίας και την Καρύταινα και άρα είναι μια κύρια οδός υψηλής επισκεψιμότητας και καθημερινής κυκλοφορίας σημαντικού αριθμού οχημάτων , υπάρχουν και αυξημένες πιθανότητες να προκληθούν ατυχήματα, με άγνωστες συνέπειες .

Ταυτόχρονα, έχει επενδυθεί ένα σημαντικό ποσό, από πολύτιμους πόρους του Λεκανοπεδίου , την παραγωγικότητα, των οποίων είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε σε απόλυτο βαθμό.

Για τους λόγους αυτούς , όπως και προφορικά έχω ζητήσει παρακαλώ  όπως׃

1. γίνει ΑΜΕΣΑ αυτοψία των εμπλεκόμενων παραγόντων-υπηρεσιακών και μη -,ώστε να καταγραφεί η σημερινή εικόνα .

2. Να με ενημερώσετε, για το αποτέλεσμα αυτής.

3. Να με ενημερώσετε, για την άποψη, του επιβλέποντος μηχανικού .

4. Να με ενημερώσετε, εάν έχει γίνει οριστική παραλαβή του έργου.

5. Να με ενημερώσετε, για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε, ώστε ν’ αποκατασταθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.

Θεωρώ ότι είναι καθήκον όλων μας , να παρακολουθούμε την πορεία των έργων που γίνονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και να παρεμβαίνουμε σ’ εκείνες τις περιπτώσεις που μπορεί να διαπιστωθούν προβλήματα. Οι πολίτες είναι το ελάχιστο που μπορούν να περιμένουν από εμάς.

 

Ο Ερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος

 

Παναγιώτης Βαλασόπουλος

Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

?>?>?>?>?>?>?>