Εργαλεία
Εγγραφή Είσοδος

4 νέες θέσεις εργασίας στον παιδικό σταθμό της Μητρόπολης – Άρχισαν οι αιτήσεις

4 νέες θέσεις εργασίας στον παιδικό σταθμό της Μητρόπολης – Άρχισαν οι αιτήσεις!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ», ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με ΠΕΝΤΑΜΗΝΗ σχέση εργασίας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, για την έναρξη λειτουργίας από 01/09/14, του Παιδικού Σταθμού για το έτος 2014-2015.

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:
Α) Βρεφονηπιοκόμοι Θέσεις 2
Β) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Θέση 1
Γ) Βοηθητικό Προσωπικό (καθαρίστριες) Θέση 1

Για τις θέσεις (Α) απαιτούνται :
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής . Τα πτυχία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για τις θέσεις (Β) απαιτούνται :
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις (Γ) απαιτούνται :
Υποχρεωτικά να είναι απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), της ημεδαπής, αποκλειόμενης κάθε άλλης εκπαιδευτικής βαθμίδος.

Οι τίτλοι των ιδιωτικών σχολών θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων(ΣΑΕΠ).

Τα βασικά κριτήρια πρόσληψης είναι ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης, ο χρόνος ανεργίας, η γνώση χειρισμού H/Y, επάρκεια στην διδασκαλεία ξένων γλωσσών και η οικογενειακή κατάσταση.
Πρόσθετα προσόντα πρόσληψης, όπως η απόκτηση εμπειριών σε σχετικές δεξιότητες (πχ αθλητισμός , μουσική κλπ), θα συνεκτιμηθούν.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
Αίτηση (την οποία προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος από τα γραφεία της Ι. Μητρόπολης Μαντινείας καί Κυνουρίας (ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄13) φωτοαντίγραφα δελτίου αστυνομικής ταυτότητος (δύο όψεις) και τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους για τους άνδρες, ότι δεν έχουν καταδικαστεί, λόγω ποινικού αδικήματος και ότι δεν εκκρεμεί εναντίον τους οποιαδήποτε κατηγορία για πλημμέλημα ή κακούργημα.

Οι ενδιαφερόμενοι ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤOI, θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους, ταχυδρομικώς, μέχρι 22/08/14 (σφραγίδα ταχυδρομείου), σε σφραγισμένο φάκελο

ΠΡΟΣ:
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
«Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»
ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄13 ΤΡΙΠΟΛΗ 22100
με την ένδειξη Υπ' όψιν ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ .

Πληροφορίες Ι.Μ. Μαντινείας & Κυνουρίας τηλ. 2710 222446, αρμόδιος κος Ψυχογιός Π.

ΠΗΓΗ: http://www.kalimera-arkadia.gr/theseis-ergasias/item/23988-4-nees-theseis-ergasias-ston-paidiko-stathmo-tis-mitropolis-arxisan-oi-aitiseis.html

- www.kalimera-arkadia.gr

?>?>?>?>?>?>?>